Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tärkeä apuväline yhtiön toiminnan kehittämisessä. Kyselyistä saatujen tulosten ja palautteiden avulla meidän on mahdollista mitata omaa palvelutasoamme ja paikantaa asiakkaalle merkitykselliset palveluun liittyvät kehittämistä vaativat kohteet.

Asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään suunnitelmallisesti asiakasryhmästä riippuen pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Perinteisten asiakaskyselyjen rinnalla kehitämme toimintaamme myös laadun arviointia apuna käyttäen.

Tutkimukset tehdään Questback Essentials -ohjelmistoa apuna käyttäen sähköisesti niin pitkälle kuin mahdollista, asiakasryhmä huomioon ottaen. Edellisen kerran tutkimuksia tehtiin joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018.

Vastaanotamme asiakaspalautetta myös päivittäin sekä suullisesti, että kirjallisesti kotisivujemme tai sähköisten palautekanavien kautta.